Ovdje navodimo dokumentaciju koju je potrebno priložiti uz Zahtjev za izdavanjem parkirališne karte.

Vrsta korisnikaPotrebni dokumenti
StanariOsobna iskaznica
Prometna dozvola
Stanovnici grada i prigradskih naseljaOsobna iskaznica
Prometna dozvola
UmirovljeniciOsobna iskaznica
Prometna dozvola
Odrezak posljednje mirovine
Pravne osobeosobna iskaznica odgovorne osobe
prometna dozvola
izvadak iz sudskog registra
ugovor o zakupu poslovnog prostora (ako se radi o zakupu a ne vlasništvu)
Obrtniciobrtnica
osobna iskaznica
prometna dozvola
ZaposleniciDokaz o zaposlenju
Osobna iskaznica
Prometna dozvola
Osobe s invaliditetomDokaz o invaliditetu
Osobna iskaznica
Prometna dozvola