Zbog velike zainteresiranosti, objaviljujemo i na web stranicama Zahtjev za izdavanje povlaštene parkirne karte, kojega možete preuzeti ovdje. Obrazac je potrebno popuniti detaljno i donijeti ga s pripadajućom dokumentacijom na šalter Metković razvoja.