Na pismenom testu znanja održanog 26. rujna 2014. od prijavljenih devet kandidata ispitu je pristupio jedan kandidat.

Redni brojKandidatRezultat
1Mario Konjevod-
2Dalibor Čutura-
3Monika Jurković-
4Mate Jerković62%
5Željko Pratežina-
6Dejan Gusić-
7Tomo Novak-
8Zoran Medved-
9Igor Tomić-