Od ponedjeljka, 27. listopada 2014. stupile su na snagu nove, snižene cijene gradskog parkinga koje su donešene 21. listopada 2014. Cijene koje će većinu zanimati mogu se vidjeti u donjoj tablici, a ovdje Odluka o organizaciji i načinu naplate parkiranja.

Povlaštene cijene parking usluga (vrijedi za 1. i 2. zonu naplate)
Vrsta korisnikaMjesečna povlaštena cijena
za stanare u zoni naplate40,00 kn
za stanovnike grada i gradskih naselja (Vid, Prud, Dubravica, Glušci)60,00 kn
za umirovljenike sa prebivalištem u gradu i gradskim naseljima40,00 kn
za pravne osobe100,00 kn
za zaposlenike i obrtnike60,00 kn
za osobe s invaliditetom40,00 kn