IZJAVA O POVJERLJIVOSTI METKOVIĆ RAZVOJ D.O.O

IZJAVA O POVJERLJIVOSTI METKOVIĆ RAZVOJ D.O.O.

Ovom Izjavom o povjerljivosti Metković Razvoj d.o.o. kao voditelj obrade podataka jamči povjerljivost osobnih podataka svih ispitanika koje će prikupljati isključivo u opsegu koji je nužan za ostvarivanje prava i obveza ispitanika, obavljanje tražene usluge i drugog ugovornog odnosa, te će podatke na odgovarajući način zaštiti od uništenja, gubitka, neovlaštenih promjena, dostupa i svake zlouporabe.

Osobne podatke svih ispitanika voditelj obrade prikuplja sukladno načelima Uredbe (EU) 2016/679 europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i Zakonu o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018).

Službenom mrežnom stranicom www.metkovićrazvoj.hr  upravlja Metković Razvoj d.o.o. za projektiranje, građenje i razvoj sa sjedištem u Metkoviću na adresi Kralja Zvonimira 22, registriran u Trgovačkom sudu Splitu, stalna služba u Dubrovniku pod registracijskim brojem upisa  060281467, OIB: 80463643008, koji je voditelj obrade podataka.

Potvrdom prije podnošenja zahtjeva na našoj službenoj mrežnoj stanici smatramo da ste pročitali, razumjeli i slažete se s prikupljanjem i obradom vaših osobnih podataka u svrhu obavljanja usluga iz naše djelatnosti, kao i drugih ugovornih obveza.

Podaci u fizičkom obliku zaštićeni su ograničenjem pristupa i nadzorom ulaska u prostorije u kojima su pohranjeni, podaci u elektronskom obliku zaštićeni su sustavom lozinki, osobe zaposlene na obradi osobnih podataka dužne su potpisati izjavu o čuvanju njihove povjerljivosti te se provode i druge mjere njihove zaštite propisane internim aktima Društva. Vaši osobni podaci ne prikupljaju se pregledavanjem naše službene mrežne stranice i ne koristimo ih za marketinške kampanje.

Sva prava u vezi prikupljanja i obrade vaših osobnih podataka možete ostvariti putem obrasca Zahtjev ispitanika za uvid, dostavu, ispravak, promjenu, dopunu, ograničenje prikupljanja, prijenos i prigovor na obradu osobnih podataka koji se za njega prikupljaju, a nalazi na ovoj stranici pod rubrikom „dokumenti“ te ga u fizičkom obliku možete zatražiti u sjedištu Društva.

Osobni podaci korisnika usluga:

Prikupljaju se sa svrhom obavljanja usluga koje društvo pruža, obračuna i naplate istih

Podaci se prikupljaju popunjavanjem bilo kojeg od predviđenih obrazaca zahtjeva za ostvarivanje usluge:

 

– Zahtjev za pružanje usluge

– Narudžbenica

– Radni nalog

Podaci se dostavljaju trećim stranama isključivo u svrhu izrade i testiranja programa za obradu i praćenje podataka i uz obavezno sklapanje sporazuma o zaštiti osobnih podataka, kojim će treća strana također jamčiti njihovu sigurnost.

Zahtjevi za ostvarivanje prava iz zaštite osobnih podataka podnose se službeniku za zaštitu osobnih podataka na e-mail adresu dario@metkovicrazvoj.hr  ili u sjedištu Društva

Službenik je obvezan na povjerljivost u pogledu obavljenih zadaća i nakon prestanka obavljanja dužnosti.

Rad sa strankama moguće je ostvariti prema unaprijed dogovorenom terminu.

Kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka Metković Razvoj d.o.o.

adresa: Kralja Zvonimira 22 ,20350 Metković telefon: +385 (0)20-681-866

e-mail: dario@metkovicrazvoj.hr

Uredovno vrijeme za rad sa strankama određuje se od ponedjeljka do petka od 08:00 do 14:00 sati.

 

Metković Razvoj d.o.o. za projektiranje, građenje i razvoj

 

Kralja Zvonimira 22, 20350 Metković

 

Trgovački sudu Splitu, stalna služba u Dubrovniku

 

MBS 060281467 / OIB: 80463643008

 

TELEFON +385 (0)20 681 866

 

E-MAIL info@metkovicrazvoj.hr

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top