Naplata parkinga

PREDMET: UVOĐENJE NAPLATE PARKIRANJA U METKOVIĆU
Gradsko vijeće Grada Metkovića na svojoj VII. Sjednici, održanoj 21. lipnja 2022. godine, donijelo
je Odluku o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Grada Metkovića, a istoimena
Odluka danas je stupila na snagu.
Odlukom su definirani opći uvjeti korištenja javnih parkirališta s naplatom, a ostale bitne odredbe
za provođenje Odluke bit će definirane Pravilnikom o korištenju javnih parkirališta s naplatom koji
će biti donesen od strane Gradonačelnika Grada Metkovića.
Tehničke i organizacijske poslove, naplatu, nadzor nad parkiranjem vozila, održavanje i čišćenje te
druge poslove na javnim parkiralištima s naplatom obavlja Metković Razvoj d.o.o., trgovačko
društvo u vlasništvu Grada Metkovića.
Organizator parkinga Metković Razvoj d.o.o. u ovom će razdoblju osigurati tehničke uvjete te
provesti postupak natječaja za primanje u radni odnos djelatnika koji će raditi na poslovima naplate
i kontrole parkiranja. Kroz 20-ak dana građani mogu očekivati da će se uspostaviti sustav i da
će se krenuti s naplatom parkiranja. O svemu ćemo detaljno obavijestiti nekoliko dana ranije.
S poštovanjem,

Direktor Metković Razvoj d.o.o.:
Nikola Manenica

Scroll to Top