Naplata parkinga

Na temelju Članka 3. Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Grada Metkovića, donesenoj na sjednici Gradskog vijeća Grada Metkovića dana 21.06.2022.godine, svi tehnički i organizacijski poslovi na javnim parkiralištima s naplatom su povjereni trgovačkom društvu Metković Razvoj d.o.o.

Kako se gore navedenom Odlukom definiraju opći uvjeti korištenja javnih parkirališta s naplatom, ostale bitne odredbe za provođenje Odluke su definirane Pravilnikom o korištenju javnih parkirališta s naplatom, a koji Pravilnik je donesen dana 27.07.2022. godine od strane Gradonačelnika Grada Metkovića.

Izdavanje mjesečnih, polugodišnjih i godišnjih parkirnih karta građanima će biti omogućeno od 28.07.2022.g. u prostorijama organizatora parkinga Metković Razvoj d.o.o. na adresi Kralja Zvonimira 22, Metković.
Potpun sustav naplate parkinga u Gradu Metkoviću započeti će od 01.08.2022. godine.
Sve druge informacije koje nisu sadržane u ovoj obavijesti korisnici mogu dobiti na stranici gradski parking.

Scroll to Top