Zahtjev za povratom viška uplaćenih sredstava

Opći uvjeti Metković razvoj d.o.o. za usluge u javnoj komunikacijskoj mreži za krajnje korisnike

Odluka o ostvarivanju prava na 50% popusta za plaćanje dnevne karte

Ugovor o poslovnoj suradnji s Mercator-H d.o.o. o naplati parkirališta

PRAVILNIK O RADU – Metković Razvoj d.o.o.

PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPAKA NABAVE JEDNOSTAVNE VRIJEDNOSTI

Zahtjev za izdavanje povlaštene parkirne karte [PDF]

Obavezna dokumentacija za izdavanje povlaštene parkirne karte

Odluka o organizaciji i načinu naplate parkiranja

OPĆI UVJETI OBAVLJANJA KOLODVORSKE DJELATNOSTI – Metković Razvoj d.o.o.

Pravilnik o zaštiti na radu

Licencija za obavljanje kolodvorskih usluga

Rješenje o ispunjavanju uvjeta za “C” kategoriju autobusnog kolodvora

CJENIK kolodvorskih usluga autobusnog kolodvora METKOVIĆ “C” kategorije

Plan nabave 2016 g.

Plan javne nabave za 2018.g

Izmjena Plana nabave za 2018.g

Financijski plan za 2018.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu

Godisnje_izvjesce.csv

Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

Zahtjev ispitanika za obradu osobnih podataka koji se za njega prikupljaju

Financijski plan za 2019

Plan nabave za  2019.

Financijski plan Metković Razvoj za 2020.g..pdf

Plan nabave Metković Razvoj d. o. o. za 2020.g..pdf

Plan nabave Metković Razvoj d.o.o za 2021

Financijski plan za 20201

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2020.

Akcijski plan za provedbu Antikorupcijskog programa 2021-2022

Godisnje izvjesce o provedbi ZPPI za 2020.pdf

Akcijski plan za provedbu Antikorupcijskog programa 2022-2023.pdf

Financijski plan za 2022.g..pdf

Plan nabave 2022.g..pdf

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021.

Financijski plan 2023.g..pdf

Plan nabave 2023.g..pdf