Za ostvarivanje prava na povlaštenu parkirališnu kartu potrebno je donijeti odgovarajuću dokumentaciju, ovisno o vrsti povlaštene parkirališne karte koju se želi kupiti. Uz dokumentaciju se prilaže i Zahtjev za izdavanjem povlaštene parkirališne karte.