Pravna ili fizička osoba može sklopiti ugovor o korištenju rezerviranog parkirnog mjesta u trajanju od dvanaest mjeseci sa mogućošću produžavanja.

Lokacije i broj rezerviranih mjesta određuje Organizator parkiranja uz prethodnu suglasnost gradonačelnika Metkovića.